תיקון תקלות

לחברת חשמלית צוות מנוסה ביותר בתחום תקלות החשמל בתעשיה
ובהתמחות במכונות מכל התחומים.