אישורי תקינות

חברת חשמלית מבצעת בדיקות תקופתיות למערכות החשמל ,שומרת על המערכת
במצב תקין ובטוח ומתאימה את מערכות החשמל לדרישות התקינה החדשות
ולדרישות מכבי האש
בסיום הבדיקה מופק דו"ח/אישור על תקינות המערכת.